ความรู้เรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าการแพทย์แผนโบราณหรือที่เราเรียกกันอย่างติดปากว่า การแพทย์แผนไทย นั้น ในประเทศไทยมีการรับรองความสามารถในการประกอบวิชาชีพอย่างไร ในวันนี้เราได้นำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมากฝากท่านครับ

โดยปกติแล้วการอนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งประกอบอาชีพตามสาขาที่เรียนกันมานั้น ต้องมีการรับรองด้วยใบประกอบวิชาชีพ โดยผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องมีคุณสมบัติตามที่องค์กรออกใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพกำหนดไว้ ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะไม่สามารถประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ได้ ถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษตามที่องค์กรวิชาชีพแต่ล่ะองค์กรกำหนดไว้

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ปัจจุบัน มีวิชาชีพที่ต้องมีใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพ ดังนี้

 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกโดย แพทยสภา
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ออกโดย ทันตแพทยสภา
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ออกโดย สัตวแพทยสภา
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ออกโดย สภาเภสัชกรรม
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ออกโดย สภาการพยาบาล
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ออกโดย สภาเทคนิคการแพทย์
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ออกโดย สภากายภาพบำบัด
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ออกโดย สภาทนายความ
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ออกโดย สภาวิศวกร
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม ออกโดย สภาสถาปนิก
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ออกโดย คุรุสภา

สาขา อื่น ๆ ทางการแพทย์

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เป็นใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพที่กระทำหรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์เกี่ยว กับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ และการผดุงครรภ์ แต่ไม่รวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ที่มีการตั้งสภาวิชาชีพเพื่อควบคุมดูแลในแต่ละวิชาชีพแล้ว ซึ่งใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะออกโดยคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แต่กระทำการใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าตนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในปัจจุบัน มีวิชาชีพที่ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ จากกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

 • สาขากิจกรรมบำบัด
 • สาขารังสีเทคนิค
 • สาขาการ แก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
 • สาขาเทคโนโลยี หัวใจและทรวงอก
 • สาขาจิตวิทยาคลินิก
 • สาขาการแพทย์แผนไทย (แผนโบราณ)
 • สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • สาขาการแพทย์แผนจีน
 • สาขาทัศนมาตรศาสตร์
 • สาขากายอุปกรณ์

“จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าการแพทย์แผนไทยหรือว่าแผนโบราณนั้น ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพนี้ได้ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะเท่านั้น”

คัดลอกข้อมูลบางส่วนมาจาก http://th.wikipedia.org/wiki/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

Tags: ,

Emotes-face-smile-icon (1)

มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับ ?

morseng-check

ตรวจสุขภาพกับหมอเส็ง FREE!!!

คุณหมอเส็งเป็นแพทย์ทางเลือกมีความชำนาญในการใช้สมุนไพรและมีประสบการณ์กว่า 50 ปี หากท่านมีปัญหาสุขภาพที่รักษามานานด้วยหลายๆวิธีการแล้วไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรหรืออยากจะลองดูแลสุขภาพของตัวท่านเองและครอบครัวด้วยสมุนไพรหมอเส็ง  คลิก! จองคิวตรวจสุขภาพกับหมอเส็งหรือต้องการดูบรรยากาศและทราบถึงวิธีการตรวจรักษาของคุณหมอเส็งเบื้องต้น คลิก! ข้อมูลเบื้องต้น

morseng-support

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

มีคำถามเรื่องผลิตภัณฑ์หมอเส็ง วิธีรับประทาน ระยะเวลาในการใช้ หรือสนใจนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในรูปแบบธุรกิจหมอเส็ง เปิดศูนย์หมอเส็ง เปิดร้านหมอเส็ง อยากทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับหมอเส็ง ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อให้เป็นที่ปรึกษาแก่ท่านได้ คลิก! ติดต่อเรา (ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกตอบคำถามผู้ที่สอบถามเข้ามาตามความเหมาะสม)

ติดตามเรากด follow เลย!

Like เลย!

 
Shares